O firmie

Firma JAZORG Jakość-Zarządzanie-Organizacja jest firmą doradczą z siedzibą w Lublinie przy ulicy Ułanów 7 działającą w oparciu o wpis do ewidencji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Lublin pod numerem 61964 , NIP: 712-23-98-792, Regon 430986590. Telefon/fax +48 81 527 47 48, 603 933 110; email: aql14@inca.home.pl.

Właściciel firmy JAZORG – Leszek Czternastek rozpoczął działalność w 1994 roku współpracując z Antonim Świerkiem w ramach firmy A.Q.eL. Wdrażanie Systemów Jakości jako dostawcą usług szkoleniowych i wdrożeniowych z zakresu systemów zarządzania.

Od 2007 roku firma prowadzi działalność samodzielnie w stylu wypracowanym przez 10 lat współpracy z A.Q.eL.

Firma JAZORG Jakość-Zarządzanie-Organizacja jest akredytowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dla działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” w dziedzinie specjalizacji   JAKOŚĆ.